Kielet

Monta kieltä, monenlaisia kursseja

Kielikurssien valikoima on monipuolinen: tarjolla on eri kieliä ja eri tasoja, voit osallistua luokkaopetukseen tai nettikurssille. Kurssien lisäksi kansalaisopisto järjestää kerran kuussa kielikahvilan, jonne kuka tahansa voi maksutta ja ilman ennakkoilmoittautumista tulla harjoittelemaan kielten puhumista. Sinulla on myös mahdollisuus löytää kauttamme kielikaveri kielitaidon ylläpitoon ja harjaannuttamiseen.

Tervetuloa oppimaan uutta, kertaamaan tai vahvistamaan kielitaitoasi!

Kielikurssien suunnittelusta vastaa Renny Virta, puhelin 050 311 7040.

Talleta oppimisen polkusi Pedanetiin
Kansalaisopiston kileikursseista on saatavilla paljon lisätietoa Pedanetissä. https://peda.net/mikkeli/mk
Pedanetin käyttö on kurssikohtaista ja kuulet sen käytöstä omalta kielten opettajaltasi.

Miten löydän itselleni sopivan tason?
Kielten kursseissa on maininta kurssin tasosta. Tällöin viitataan yleisten kielitutkintojen taitotasokuvauksiin, jotka löydät ohesta. Mieti, mille tasolle arvioisit oman kielitaitosi. Ole rehellinen itsellesi, älä myöskään aliarvioi taitojasi! Huomaa, että ohjelmassa ilmoitetut tasot ovat summittaisia tavoitetasoja. Kurssille osallistuminen ei siis edellytä, että oma kielitaito vielä olisi kurssille annetulla tasolla.

ESIMERKKI 1.  Arvioit kielitaitosi olevan tasoa 2.
→ Sinulle sopivimmat kurssit löytyvät tasolta 3. Myös taso 2 on mahdollinen, varsinkin jos kaipaat enemmän aiemmin opitun aktivointia kuin uutta asiaa.

ESIMERKKI 2.  Arvioit oman kielitaitosi olevan juuri ja juuri tasoa 2.
→  Sinulle sopivimmat kurssit löydät tasolta 2. Tason 3 kurssiakin voit harkita, jos olet valmis kovasti panostamaan opiskeluun.

ESIMERKKI 3. Arvioit kielitaitosi jonnekin tason 1 ja 2 välimaille.
→ Sinun kannattaa hakeutua tason 2 kurssille. Tason 1 kurssi ei tarjoa sinulle paljoa uutta.

Tasolta toiselle siirtyminen vaatii käytännössä useamman vuoden opiskelua. Saman tavoitetason sisälläkin kursseissa on siis eroja. Kurssit ovat esitteessä vaikeustason mukaisessa järjestyksessä, helpommista vaikeampiin. Huomaa, että moni kurssi soveltuu myös ylemmällä tasolla oleville!

Yleisten kielitutkintojen taitotasokuvaukset (suluissa vastaava eurooppalaisen viitekehyksen asteikko)

1 (A1)
Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

2 (A2)
Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

3 (B1)
Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

4 (B2)
Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

5 (C1)
Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.

6 (C2)
Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

Tasot 1 ja 2 ovat perustasoa, tasot 3 ja 4 keskitasoa ja tasot 5 ja 6 ylintä tasoa.

Opintotodistukset
Kurssista on mahdollista saada läsnäolotodistus. Jos tarvitset todistusta, jossa on maininta opintopisteistä tai kurssin arvosana, sinun täytyy suorittaa tentti kurssin jälkeen. Puhu asiasta kurssin opettajan kanssa tai ota yhteyttä päätoimiseen kieltenopettajaan Renny Virtaan.

Kurssien nettisivut
Useimmilla kursseilla on nettisivut. Sieltä voit poissaolokerran jälkeen käydä katsomassa, mitä tunnilla on käsitelty ja mitä tuli läksyksi. Sivulta saattaa löytyä myös lisämateriaalia ja mielenkiintoisia linkkejä tms. Opettaja esittelee kurssin nettisivun opiskelujen alussa. Nettisivu on kurssin lisäpalvelu, kurssille osallistuminen ei edellytä tietokoneen käyttöä.

Oppikirja
Jokainen opiskelija hankkii itse kurssilla käytettävän oppikirjan. Joillain kursseilla kirja päätetään vasta kurssin alussa. Älä hanki oppikirjaa, ennen kuin kurssin alkaminen on varmistunut. Ensimmäiselle tunnille voi tulla ilman oppikirjaa.

Kielten nettikurssit

Nettikurssilla voit opiskella kotona oman tietokoneen äärellä silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Nettikursseja seuraavissa kielissä: englanti, ranska, venäjä, espanja ja suomi vieraana kielenä. Nettikursseissa teemme yhteistyötä useiden eri opistojen kanssa!

 

Kommentointi on suljettu.