Taiteen perusopetus

Syksystä 2012 lähtien Mikkelin kansalaisopisto on tarjonnut Mikkelissä taiteen perusopetusta näyttämötaiteiden ja musiikin lisäksi myös kuvataiteissa. Kaikissa näissä aineissa annetaan yleisen oppimäärän mukaista opetusta.

Mitä taiteen perusopetus on?
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on antaa mahdollisimman monelle kokemuksia taiteesta ja taiteellisesta työskentelystä. Se sisältää myös yleissivistäviä tavoitteita: tukee oppilaan henkistä kasvua ja luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Taiteen perusopetus pohjautuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Pääsykokeita opintoihin ei ole, vaan oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Taiteen perusopetukseen valittu oppilas on oikeutettu jatkamaan opintoja, kunnes yleinen oppimäärä on suoritettu. Oppimäärä on mahdollista suorittaa 4-5 vuodessa. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen jatkuvaa. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Musiikin taiteen perusopetus
Musiikkiopintojesi aikana opit soittamaan ja/tai laulamaan ja pääset osallistumaan yhteismusisointiin sekä yhdessä toteutettaviin musiikkitapahtumiin. Monipuolisen musiikin tekemisen lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella musiikin teoriaa ja muita musiikkiaineita. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti tarkoitettu ilmoittautumisvuonna 7 vuotta täyttäville tai tätä vanhemmille lapsille ja nuorille. Myös aikuisopiskelijat ovat tervetulleita

Opetustarjonta musiikissa
Taiteen perusopetuksen mukaista opetusta on tarjolla pianonsoitossa Mikkelin ja Ristiinan toimipisteissä. Pianon rinnalle voit valita lisäksi musiikin teoriaa, joka toteutetaan yhteistyössä Mikkelin musiikkiopiston kanssa. Voit sisällyttää opintoihisi myös muissa oppilaitoksissa tehtyjä musiikkiopintoja. Lisätietoja ja apua opintojesi suunnitteluun saat opettajaltasi tai kansalaisopistolta. Soittotunteja on 30 kertaa/lukuvuosi. Voit valita joko 30 minuutin mittaisen oppitunnin yksilöopetusta tai 45 minuutin mittaisen tunnin (Ristiinassa vaihtoehtona vain 30 min oppitunti), jolloin opetus tapahtuu kahden hengen pienryhmässä. Ilmoita valinnastasi opettajalle soittoaikojen sopimisen yhteydessä.

MIKKELIN KUVATAIDEKOULU, KUVATAITEEN PERUSOPETUS
Mikkelin Taideyhdistys ry:n vuonna 1984 perustama Mikkelin lasten ja nuorten kuvataidekoulu yhdistettiin 1.6.2013 Mikkelin kansalaisopistoon. Yhdistymisen myötä opetus kantaa nimeä Mikkelin kuvataidekoulu. Nyt kansalaisopistossa annetaan kuvataiteen perusopetusta yleisen oppimärän mukaan sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Opiskelijaa ohjataan ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri keinoin ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja sekä tekniikoita. Keskeistä on taiteen tekemisen ja kokemisen ilo!

TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS
Taiteeseen kuin taiteeseen pääsee parhaiten perehtymään tekemällä. Siksi jokainen taiteen perusopetuksen ryhmä tulee valmistamaan vuoden aikana näytelmän.  Siinä ohessa oppilaat pääsevät tutustumaan teatteritaiteiden osa-alueisiin: dramaturgiaan, lavastukseen, valo- ja äänisuunnitteluun. Varsinkin syyskautena tehdään myös harjoituksia, jotka vahvistavat oppilaan taitoja havaita ja ilmaista.

Kommentointi on suljettu.