Stipendien hakeminen

KANSALAISOPISTON STIPENDEJÄ HAETTAVANA
11.12.2018

Mikkelin kansalaisopisto julistaa haettavaksi stipendejä opiston stipendirahastoista. Kansalaisopistolla on kolme stipendirahastoa ja lisäksi on haettavana kansalaisopiston ja Rantakylä Big Bandin yhteinen musiikinopettaja Krystian Tesarczykin muistostipendi. Stipendit on tarkoitettu kansalasiopiston opiskelijoille.

Myönnettävien stipendien suuruutta tai määrää ei määritellä etukäteen, koska asia riippuu hakemusten määrästä ja luonteesta. Lisäksi stipendeillä voidaan rahoittaa osa hakemuksessa ilmaistusta tarpeesta. Siksi hakemukseen kannattaa kirjata haettava rahamäärä oman tarpeen tai toiveen mukaisena. Stipendi voi olla esimerkiksi tunnustus opiskelusta tai se voi olla avustus instrumentin tai oppimateriaalin hankkimiseen. Jos stipendin hakeminen herättää kiinnostusta, sitä kannattaa mieluummin hakea kuin jättää hakematta.

  • Johtaja Joos. Sajaniemen rahastosta

voidaan avustaa kansalaisopiston opiskelijoiden retkeilyä ja opintomatkoja tai opintojen edistämistä.

  • Helvi Sajaniemi-Gustafssonin rahastosta

voidaan jakaa stipendejä vähävaraisille ja opinnoissaan hyvin edistyneille kieliä, musiikkia ja muita taiteellisia aineita opiskeleville oppilaille.

  • Aija Talvi-Oksasen ja Leo Oksasen stipendirahaston

apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti esitystaidollisten aineiden (lausunta, näytelmä, puhetekniikka ja suullinen esitystaito) noin 16-40 –vuotiaille

Mikkelin kansalaisopiston opiskelijoille. Stipendit myönnetään jatko- ja täydennyskoulutukseen.

  • Krystian Tesarczykin muistostipendiä

voivat hakea kansalaisopiston musiikin opiskelijat. Muistostipendi on kansalaisopiston ja Rantakylä Big Bandin yhteinen. Muistostipendi voidaan myöntää aktiiviselle opinnoissaan kehittyvälle ja opintoihinsa sitoutuneelle opiskelijalle.

Vapaamuotoinen stipendihakemus tulee lähettää tammikuun 2019 aikana osoitteella:

Mikkelin kansalaisopisto
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli

Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä ”Stipendihakemus”.

Jos stipendin myöntämisen ehtona on esimerkiksi vähävaraisuus tai opinnoissa edistyminen, tulee näiden ehtojen täyttyminen kuvata hakemuksessa tavalla tai toisella. Hakemus kannattaa muutenkin perustella mahdollisimman hyvin. Hakemuksessa tulee lisäksi kertoa, mistä rahastosta tai mitä stipendiä hakee.

Lisätietoja antaa kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, puh. 044 794 2930, sähköposti matti.laitsaari@mikkeli.fi.

Kommentointi on suljettu.