Ajankohtaista

Kielikahvila/Multi-lingual café la/sat 3.12.

Seuraava kielikahvila on Kahvila Nandassa lauantaina 3.12. klo 14 – 15.30. Voit harjoitella suomen, ruotsin, englannin, espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kieltä (sillä varauksella, ettei pöytien vetäjille tule estettä), mahdollisesti muitakin kieliä, sillä rohkaisemme kielikahvilaan tulijoita juttelemaan keskenään eri kielillä, vaikka syntyperäinen vetäjä ei sillä kerralla pääsisikään mukaan. Tule kielikahvilan kansainväliseen ilmapiiriin! Vapaa pääsy./The next multi-lingual café is on Saturday 3 December at Café Nanda from 14.00 to 15.30. Come to practice Finnish, Swedish, English, Spanish, French, German, Russian or maybe some other language. Or would you like to talk in your own language with new friends? Multi-lingual cafés are free of charge.

© Mikkelin kansalaisopisto 2022

X