Ajankohtaista

Korona-suositukset otetaan huomioon

Mikkelin kansalaisopisto noudattaa luonnollisesti valtakunnallisia koronavirustilanteeseen liittyviä suosituksia. Joidenkin opintoryhmien maksimikokoa saatetaan pienentää juuri ennen lukuvuoden alkua, jotta suositusten mukaiset turvavälit toteutuvat. Myös tästä syystä kannattaa ilmoittautua myös kurssien varasijoille, koska tilanne voi syksyn aikana muuttua niin, että ryhmiin voidaan ottaa lisää opiskelijoita.

Tässä osa myös kansalaisopistoa koskevista opetushallituksen suosituksista. Opisto toivoo, että myös opiskelijat noudattavat suosituksia:

Lähiopetuksena annettavassa vapaan sivistystyön koulutuksessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.

Lähikontaktien välttämiseksi riittävät turvavälit tulisi turvata tilajärjestelyillä. Henkilömäärä tulisi rajata siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 metriä.

Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Muiden oppilaitoksen tiloissa työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin oireisena. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin.

Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi oppilaitoksessa työskenteleville ja opiskeleville tietoisuuden lisäämiseksi.

  • Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. 
  • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
  • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
  • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Opiskelijoiden näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat:

  • Lähikontakteja vältetään esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä ja huolehtien riittävästä 1-2 metrin välimatkasta henkilöiden välillä 
  • Opiskelijoita ohjataan riittävän usein hyviin hygieniakäytäntöihin. 
  • Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.

Henkilöstön näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat:

  • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit minimoidaan. 
  • Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja. 
  • Suositeltavaa on, että henkilökunnan jäsenet työskentelevät saman päivän aikana vain yhdessä toimipisteessä ja toimitilassa.

Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella voidaan rajoittaa oppilaitoksen omalla päätöksellä.

Oppilaitoksen johdon ja henkilöstön tulee varautua huolellisesti lähiopetuksessa koronavirustartunnan ehkäisyyn. Käytännön työjärjestelyt vapaan sivistystyön oppilaitoksissa kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Asiaan ovat antaneet ohjeita mm. työmarkkinajärjestöt ja Työterveyslaitos. Toiminnassa noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjetta työntekijöille koronavirus-tartunnan ehkäisyyn.

Opetushallituksen koko suositus löytyy täältä.

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X