Muu opetus

Kursseja voidaan järjestää
mistä aiheista tahansa

Kansalaisopistot voivat järjestää kursseja hyvin monenlaisista aiheista – käytännössä mistä teemasta tahansa. Mikkelin kansalaisopistossa muulla opetuksella tarkoitetaan kursseja, jotka edustavat jotakin muuta kuin opiston keskeisiä aihealueita kuten musiikkia, näyttämötaiteita, kuvataiteita, kädentaitoja, kieliä, tanssia ja liikuntaa.

Muun opetuksen sisältöjä ovat perinteisesti olleet tietotekniikka, kotitalous, kirjoittaminen ja erilaiset elämisentaitoon liittyvät aiheet. Muun opetuksen vastuuhenkilönä toimii opiston rehtori Matti Laitsaari, puh. 044 794 2930.

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X