Hankeinfo

Mikkelin kansalaisopisto on tällä hetkellä yhdessä Pieksämäen seutuopiston ja Mäntyharjun kansalaisopiston kanssa mukana Opetushallituksen rahoittamassa LaKe-hankkeessa (Laatu ja kehittäminen), jonka teemana on kansalaisopistojen, yhteiskunnan ja koulutuksen tulevaisuuteen varautuminen. Hankkeen alateemoja ovat

·        Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

·        Järjestö- ja muu yhteistyö koulutusten
suunnittelussa sekä työelämäyhteistyökokeilut

·        Pedagoginen kehittäminen sukupolvien välisessä
oppimisessa

·        Kollegiaalinen aihealuetuki ja opettajien
yhteisöllisyyden tukeminen verkkopalveluissa

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X