Korona-suositukset otetaan huomioon

Korona-suositukset otetaan huomioon

Mikkelin kansalaisopisto noudattaa luonnollisesti valtakunnallisia koronavirustilanteeseen liittyviä suosituksia. Joidenkin opintoryhmien maksimikokoa saatetaan pienentää juuri ennen lukuvuoden alkua, jotta suositusten mukaiset turvavälit toteutuvat. Myös tästä syystä kannattaa ilmoittautua myös kurssien varasijoille, koska tilanne voi syksyn aikana muuttua niin, että ryhmiin voidaan ottaa lisää opiskelijoita.

Tässä osa myös kansalaisopistoa koskevista opetushallituksen suosituksista. Opisto toivoo, että myös opiskelijat noudattavat suosituksia:

Lähiopetuksena annettavassa vapaan sivistystyön koulutuksessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.

Lähikontaktien välttämiseksi riittävät turvavälit tulisi turvata tilajärjestelyillä. Henkilömäärä tulisi rajata siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 metriä.

Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Muiden oppilaitoksen tiloissa työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin oireisena. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin.

Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi oppilaitoksessa työskenteleville ja opiskeleville tietoisuuden lisäämiseksi.

  • Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. 
  • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
  • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
  • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Opiskelijoiden näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat:

  • Lähikontakteja vältetään esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä ja huolehtien riittävästä 1-2 metrin välimatkasta henkilöiden välillä 
  • Opiskelijoita ohjataan riittävän usein hyviin hygieniakäytäntöihin. 
  • Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.

Henkilöstön näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat:

  • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit minimoidaan. 
  • Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja. 
  • Suositeltavaa on, että henkilökunnan jäsenet työskentelevät saman päivän aikana vain yhdessä toimipisteessä ja toimitilassa.

Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella voidaan rajoittaa oppilaitoksen omalla päätöksellä.

Oppilaitoksen johdon ja henkilöstön tulee varautua huolellisesti lähiopetuksessa koronavirustartunnan ehkäisyyn. Käytännön työjärjestelyt vapaan sivistystyön oppilaitoksissa kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Asiaan ovat antaneet ohjeita mm. työmarkkinajärjestöt ja Työterveyslaitos. Toiminnassa noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjetta työntekijöille koronavirus-tartunnan ehkäisyyn.

Opetushallituksen koko suositus löytyy täältä.

Tietoa Musiikin jatko-opiskelijoille

Olethan muistanut ilmoittautua jatkavaksi musiikinopiskelijaksi kaudelle 2020-2021, jos sinulla on jatko-oikeus opintoihin 

Olethan muistanut jatko-ilmoittautua kansalaisopiston toimistoon/ kansalaisopisto@mikkeli.fi tai puhelin 015 194 2929, jos sinulla on jatko-oikeus musiikin opinnoissa, ja jatkat musiikin opintoja Mikkelin kansalaisopistossa lukuvuotena (2020-2021). Huom, myös taiteen perusopetuksen puolella opiskelevien tulee ilmoittautua jatkaviksi. 

Kansalaisopisto turvaa musiikin opiskelijoille opiskelumahdollisuuden kolmeksi vuodeksi. Opiskelupaikan turvaaminen koskee niitä, jotka ovat musiikin yksilöopetuksessa, soittavat erilaisissa opiston yhtyeissä tai kokoonpanoissa tai osallistuvat karaokekursseille. Syksyllä 2019 opintonsa aloittavat tai toista opiskeluvuottaan aloittavat saavat halutessaan opiskelupaikan myös lukuvuodeksi 2020-2021, mikäli vastaavaa opetusta edelleen järjestetään. Opiskelumahdollisuus turvataan soittoharrastuksen alkuvaiheessa enintään kolmeksi peräkkäiseksi lukuvuodeksi ja tietenkin vain siinä tapauksessa, että kurssi on edelleen opiston opetusohjelmassa. Kolmen lukuvuoden oikeuden päätyttyä opiskelija ilmoittautuu kursseille itse normaalin ilmoittautumismenettelyn kautta.  

ystävällisin terveisin

Mikkelin Kansalaisopisto 

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X