Taiteen perusopetus musiikissa

Taiteen perusopetus musiikissa

Musiikin yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on tukea opiskelijan omaehtoista musiikin harrastamista. Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ja yhteismusisoinnin ilo sekä opiskelijan vapaus toteuttaa itseään oman musiikin tekemisen ja kokemisen kautta. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet. Opintoihin kuuluu myös eri taiteenalojen (kuvataide ja teatteri) välistä yhteistyötä sekä monitaiteisia projekteja.  

Musiikin yleinen oppimäärä koostuu yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista, joita voivat edeltää varhaisiän opinnot. Mikkelin kansalaisopiston muskaritoiminta toimii polkuna taiteen perusopetuksen opintoihin. Yhteisten opintojen ja teemaopintojen yhteenlaskettu enimmäiskesto on kahdeksan vuotta. Oppimäärä on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti.  

Opinnot muodostuvat instrumenttiopintojen opintokokonaisuuksista. Yksi instrumenttiopintojen opintokokonaisuus on kestoltaan yksi lukuvuosi ja se sisältää viikoittaisen 30 min soittotunnin 30 kertaa lukuvuodessa sekä esiintymismahdollisuuksia ja ryhmätunteja, joiden aikana tutustutaan musiikkiin monipuolisesti useasta eri näkökulmasta: yhdessä soittaen ja laulaen, musiikin merkitsemistapoihin tutustuen, musiikkia kuunnellen ja omaa musiikkia luoden.  

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijoilta ei vaadita aiempaa kokemusta eikä osaamista musiikista. Sopiva aloitusikä pianon- ja viulunsoittoon on 6-vuotiaasta alkaen. Myös aikuisopiskelijat ovat tervetulleita. Opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan, kunnes taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä on suoritettu. Soitonopettaja sopii henkilökohtaisen soittotunnin ajan ennen opetuksen alkua puhelimitse/tekstiviestillä ja tiedottaa ryhmätuntien ja esiintymisten ajankohdista lukukauden aikana. Merkitsethän siis matkapuhelinnumerosi tietoihisi ilmoittautumisen yhteydessä.  

Opetustarjonta musiikissa  
Taiteen perusopetuksen mukaista opetusta on tarjolla pianonsoitossa Mikkelin ja Ristiinan toimipisteissä ja viulunsoitossa Mikkelissä. Pianon rinnalle voit valita lisäksi musiikin teoriaa, joka toteutetaan yhteistyössä Mikkelin musiikkiopiston kanssa. Voit sisällyttää opintoihisi myös muissa oppilaitoksissa tehtyjä musiikkiopintoja. Lisätietoja ja apua opintojesi suunnitteluun saat opettajaltasi tai kansalaisopistolta. Soittotunteja on 30 kertaa/lukuvuosi.  

Taiteen perusopetus kuvataiteissa
Taiteen perusopetus teatteritaiteessa

© Mikkelin kansalaisopisto 2022

X