Taiteen perusopetus teatteritaiteessa

Teatteritaiteen perusopetus

Teatteritaiteen perusopinnoissa tutustutaan teatteritaiteeseen itse tekemällä; erilaisten harjoitteiden ja esitysprosessien kautta. Opinnoissa harjoitellaan teatterin tekemisen osa-alueita kuten näyttelijäntyötä ja kokonaisvaltaista ilmaisua, dramaturgiaa ja esityksen koostamista sekä lavastusta, puvustusta ja valo- ja äänisuunnittelua. Opinnoissa tutustutaan esityksen valmistamiseen erilaisista lähtökohdista käsin. Teatteriryhmät valmistavat vuosittain esityksiä pienimuotoisista demoista isoihin musiikkiteatteriproduktioihin.  

Opinnoissa toimitaan vuorovaikutteisesti ryhmässä. Tarjolla on viisi taiteen perusopetuksen ryhmää eri-ikäisille lapsille ja nuorille, osin erilaisin painotuksin. Voit aloittaa teatteriharrastuksen mistä tahansa näistä ryhmistä. Yleisen oppimäärän (väh. 500 oppituntia) suorittaminen kestää vähintään viisi vuotta. Näiden viiden vuoden aikana oppilas osallistuu yhteen tai useampaan teatteriryhmään. Lisäksi hän osallistuu vähintään kerran monitaideprojektiin tai -leirille, joissa eri taiteenalojen oppilaat työskentelevät yhdessä.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen
opintoryhmät lukuvuonna 2022 – 2023

VINTIÖT (7 – 10 -vuotiaille)
on ryhmä, jossa tutustutaan teatterin perusteisiin ja ryhmässä toimimiseen leikkimielisten teatteriharjoitusten kautta. Ryhmä valmistaa pienimuotoisen esityksen.  

MONITAIDERYHMÄ ARTVENTURES (9 – 12 -vuotiaille)
on ryhmä, jossa teatterin ohella opiskeltavat taiteenlajit voivat vaihdella vuosittain. Kurssilla toteutetaan projekti, jossa yhdistyvät projektikohtaisesti valitut taiteenlajit. Aiempina vuosina on tutustuttu esimerkiksi kuvataiteeseen, elokuvan tekemiseen ja valo- ja äänitekniikkaan. Ryhmä valmistaa esityksen, jossa eri taidemuodot muodostavat kokonaisuuden.  

TARAPAAPPA (12 – 16 -vuotiaille)
on varhaisnuorten ryhmä, jossa tutustutaan teatteritaiteen osa-alueisiin yhdessä tehden ja kokeillen. Näyttelijäntyön ja improvisaation lisäksi tutustutaan projektista riippuen esimerkiksi käsikirjoittamiseen ja dramaturgiaan tai lavastukseen ja puvustukseen. Ryhmä valmistaa esityksen, jonka lähtökohta voi olla valmis näytelmäteksti tai ryhmälähtöisesti yhdessä tuotettu materiaali.  

VEKKULITEATTERI (11 – 17 -vuotiaille)
on ryhmä, jossa syvennytään erityisesti musiikkiteatteriin. Vuosittain valmistettava musiikkiteatteriesitys tuotetaan yhteistyössä Vekkuliteatteri ry:n kanssa. Vekkuliteatteri on perustettu vuonna 1985 ja se on Suomessa pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut lasten- ja nuorten harrastajateatteriryhmä.    

UUTTA! Aikuisten teatterin
taiteen perusopetus  

Uutena mahdollisuutena syksystä 2020 alkaen Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa teatteritaiteen perusopintoja myös aikuisille! Voit olla kokenut harrastaja tai vasta-alkaja; tärkeintä on kiinnostus teatteriin taiteenlajina sekä halu kokeilla itse teatterin tekemisen eri muotoja. Teatteri ei tarkoita ainoastaan näyttelijäntyötä tai esiintymistä, vaan on luonteeltaan monitaiteista. Taiteen perusopetus tutustuttaa taidemuotoon myös esimerkiksi ohjaajantyön, dramaturgian, visuaalisen suunnittelun tai teatteritekniikan näkökulmista.  Aikuisten taiteen perusopetus rakentuu opiston opetustarjonnan pohjalle. Jokaiselle opiskelijalle rakennetaan oma oppimispaletti, jonka viitoittamaa polkua hän seuraa perusopintojen ajan. Aikuisten TPO-opintoihin kuuluu myös oppimisen yhteen nivova lopputyöprojekti.   

Mikäli olet kiinnostunut aikuisten teatterin taiteen perusopetuksesta, voit olla suoraan yhteydessä esitystaidollisten aineiden opettaja Raisa Ekoluomaan. Opintojen aloitus onnistuu parhaiten lukuvuoden alkaessa syksyisin.   

Taiteen perusopetus kuvataiteissa
Taiteen perusopetus musiikissa

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X