Työsuhteen ehdot

Työsuhteen yleiset ehdot

Työehtosopimuksen (OVTS OSIO F, LIITE 12) mukaan tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajan kokouksiin. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Tuntiopettajista pidetään opettajarekisteriä, josta on laadittu henkilötietolain (523/99) ja julkisuuslain (621/99) mukaiset rekisteriselosteet. 

© Mikkelin kansalaisopisto 2022

X