Tuntiopettajan tehtävät

Mitä kaikkea tuntiopettajan
tehtäviin kuuluukaan?

Ennen opetuksen alkamista tehtävänä on

 • antaa vastuualueen opettajalle tai toimistoon henkilö- ja yhteystietonsa sekä opintotodistukset palkan määrittelyä varten 
 • tarkistaa ja allekirjoittaa työsopimus ja palauttaa se toimistoon 
 • toimittaa voimassa oleva verokortti sekä pankkiyhteystiedot riittävän ajoissa toimistoon 
 • sellaisten opettajien, jotka opettavat lapsi- tai nuorisoryhmiä (alle 18-v) pitemmän ajan kuin kolme kuukautta, tulee hankkia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaan rikosrekisteriote ja näyttää se rehtorille. Otteen hakeminen ja lisätietoja netistä www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus 
 • osallistua syksyn opettajien kokoukseen 
 • tutustua esitteen johdantosivuihin ja omia ryhmiä koskeviin tietoihin 

Kurssin alussa ja aikana tehtävänä on: 

 • huolehtia, että jokainen opiskelija on ilmoittautunut 
 • muistuttaa opiskelijoita kurssimaksujen maksamisesta 
 • esitellä opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja lisäksi mahdollisesti jakaa opiskelijoille kurssiselosteet 
 • kertoa opiskelijoille nettipalautteen antamismahdollisuudesta 
 • aloittaa oppitunnit täsmällisesti ohjelmassa esitettynä kellonaikana 
 • merkitä päiväkirjaan kokoontumiskerralla läsnä olleet opiskelijat 
 • ilmoittaa opetustuntien muutokset ja peruutukset opiston toimistoon 
 • ilmoittaa sijaisen tarpeesta ajoissa aineensa vastuuopettajalle 
 • ilmoittaa aineensa vastuuopettajalle, mikäli näyttää siltä, että opintoryhmän minimiopiskelijamäärä alittuu pysyvästi 
 • palauttaa päiväkirja täytettynä syyslukukauden ja kevätlukukauden loputtua toimistoon tai lyhytkurssien osalta heti kurssin päättymisen jälkeen 
 • huolehtia työvälineiden ja työtilojen kunnosta ja tehdä mahdolliset korjausehdotukset opetusalueensa vastuuopettajalle 
 • osallistua taide- ja taitoaineissa erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden valmistelemiseen 
 • osallistua myös oman opetusalueensa opettajien kokouksiin tai yhteistyötapaamisiin 

Jos kurssi kokoontuu muissa kuin omissa tiloissamme (esim. koulut), ongelmatilanteissa tulee olla vastuuopettajan lisäksi yhteydessä tilan varsinaiseen käyttäjään (koulun opettajaan).  

Kurssin loputtua tehtävänä on: 

 • osallistua päätoimisen opettajan kanssa henkilökohtaiseen palautekeskusteluun 
 • palauttaa päiväkirjat toimistoon tai päivittää sähköinen päiväkirja välittömästi viimeisen opintokerran jälkeen 
 • palauttaa toimistoon opiston hankkimat oppikirjat ja muu käytössä ollut oppimateriaali ja opetusvälineet esim. Nauhurit. 

HelleWi ja kurssipäiväkirjat 

Tuntiopettajana täydennät kursseistasi päiväkirjaa. Voit täydentää sähköistä päiväkirjaa HelleWissä tai palauttaa päiväkirjat paperilla toimistolle kurssin syys- ja kevätlukukausilta. 

Tunnuksesi HelleWi-järjestelmään saat toimistosta: kansalaisopisto@mikkeli.fi

Sähköinen päiväkirja HelleWissä -ohje 

Paperisen kurssipäiväkirjan tulostaminen Hellewistä -ohje 

Kurssipäiväkirja pähkinänkuoressa: 

 • Kurssipäiväkirjaan tulee merkitä kokoontumiskerralla läsnä olleet opiskelijat. Kurssilaisille tehdään päiväkirjojen pohjalta kurssitodistus, jos he sitä pyytävät. On tärkeää, että päiväkirjat täytetään oikein. Päiväkirja on myös dokumentti siitä, että opetus on oikeasti järjestetty ja opiston tulee tallettaa päiväkirjat muun muassa opetushallitusta varten. 
 • Mikäli kurssille ilmaantuu henkilö, joka ei ole listalla, hänet tulee ohjata olemaan pikimmiten yhteydessä opiston toimistoon ilmoittautumista varten. 
 • Kurssipäiväkirja tulee palauttaa aina lukukauden päätyttyä heti viimeisen kokoontumiskerran jälkeen toimistoon. 
 • Kaikista kokoontumisiin liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa toimistoon. 
  Sairauslomiin liittyvät todistukset (omavakuutus, lääkärintodistus) tulee toimittaa viikon kuluessa niin että muutokset voidaan merkitä myös palkkoihin. 

Tuntiopettajan itse lisäämästä kokoontumiskerrasta ei automaattisesti muodostu palkkaa ja siksi uusista tai poikkeavista kokoontumiskerroista on aina oltava yhteydessä toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla (huom. ei tekstiviestillä). 

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X