Palkanmaksu ja matkalaskut

Palkanmaksuun liittyvät käytännöt

Verokortti ja tilinumero 
Opettajan on toimitettava voimassa oleva verokortti sekä tilinumero hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua opiston toimistoon tai palkanlaskentaan Meitalle?. Muussa tapauksessa palkasta pidätetään veroa 60 %. 

Palkanmaksu 
Palkka maksetaan kuukauden viimeinen pankkipäivä. Palkka maksetaan työsopimuksessa sovittujen tuntien perusteella. Kaikista tuntien pitämiseen liittyvistä muutoksista ja poikkeuksista tulee ilmoittaa opiston toimistoon välittömästi. Kunkin lukukauden ensimmäinen palkka voidaan maksaa vasta sitten, kun opettaja on palauttanut allekirjoitetun työsopimuksen. Työsopimuksessa sovitut palvelussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät ovat sitovia (tärkeä tieto mm. eläkelaitokselle, työttömyyskassalle ja työvoimaviranomaisille sekä Meitan palkanlaskennalle). Työsopimukseen liittyvistä muutoksista tulee sopia kirjallisesti etukäteen rehtorin kanssa. Palkanlaskennan hoitaa Meidän IT- ja talous Oy. Palkanlaskennassa käsitellään vain työnantajan hyväksymää maksatusaineistoa. Ammattiyhdistysjäsenmaksun perintävaltuutus toimitetaan suoraan palkanlaskentaan. 

Meidän IT ja talouteen eli  Meitaan voi olla yhteydessä seuraavien kanavien kautta
Palkanlaskennan asiat:  
Asiakaspalvelu p. 05 616 3680 klo 9.00 – 15.00 
mikkeli.palkat@meita.fi  

Palkkalaskelma 
Mikkelin kaupungin palkkalaskelmat/palkkatodistukset saapuvat sähköisenä suoraan palkansaajien omaan verkkopankkiin. Pääset katsomaan palkkalaskelmaasi omasta verkkopankistasi verkkopankkitunnuksilla. Valitse verkkopankista ”Verkkopalkka” tai ”Palkkatiedot”. Valitse sen jälkeen ”Palkkalaskelman toimittaja tai operaattori”, joka on ”Aditro. Palkkalaskelma avautuu erilliseen ikkunaan. Verkkopalkkapalvelussa voi selailla ja tulostaa myös vanhoja palkkalaskelmia. Tarvittaessa oma pankkisi neuvoo sinua verkkopalkkapalvelun käyttämisessä. Mikäli sinulla ei ole käytössä verkkopankkia, tulee palkka-/palkkiolaskelma kirjeenä. Tässä tapauksessa pyydämme ilmoittamaan asiasta Meitaan puh. 05 616 3680 klo 9.00 – 15.00. 

Matkakorvaukset 

Tuntiopettajien matkakulut korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Matkakulukorvauksissa opettajan omavastuuosuus on 12 kilometriä edestakaisesta matkasta. Vähennys tulee näkyä matkalaskulla, esim. ajoreitin perässä -12km. 

Matkalaskut tehdään lomakkeella, jonka saat toimistolta tai kotisivuiltamme opettajan osiosta. Lähetä matkalasku sähköpostin liitteenä tai tulostettuna toimistoomme. Matkalasku maksetaan palkkasi yhteydessä. Matkalasku tulee olla hyväksynnässä esimiehellä kahta viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Matkalasku tulee tehdä mielellään kuukausittain sekä työsuhteen voimassaolon aikana, mutta viimeistään syyskauden matkalaskut 20.12. mennessä ja kevätkauden 20.5. mennessä. 

Matkalaskut 

Tuntiopettajien matkakulut korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Matkakulukorvauksissa opettajan omavastuuosuus on 12 kilometriä edestakaisesta matkasta. Vähennys tulee merkitä näkyviin matkalaskuun, esim. ajoreitin perässä voi olla maininta –12 km tai laskussa voi olla yleismaininta “omavastuu vähennetty”. 

Matkalaskut tehdään toimistoon palautettavalla lomakkeella. Lomakkeen voi palauttaa sähköpostitse koneella täydennettynä tai skannattuna osoitteeseen kansalaisopisto@mikkeli.fi tai paperisena. 

Matkalasku maksetaan palkan yhteydessä tai seuraavan kuukauden 15. päivänä. 

Matkalaskulomake 2019 (excel) 

Matkalaskulomake 2019 (pdf) 

Matkalasku tulee tehdä mielellään kuukausittain ja työsuhteen voimassaoloaikana, mutta viimeistään syyskauden matkalaskut 20.12. mennessä ja kevätkauden 20.5. mennessä. Kesäkurssien matkalaskut katsotaan tapauskohtaisesti. 

Palauta matkalasku sähköpostin liitteenä osoitteeseen kansalaisopisto@mikkeli.fi tai toimistoomme. 

Sairausajan palkka 
Keskimäärin alle 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada sairausajalta palkkaa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän (ma-la) loppuun, jos palvelussuhde on jatkunut vähintään kuukauden. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa palkkaa maksetaan 50 prosenttia. (Työsopimuslaki 11. §) 
Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajalta täysi palkka 60 kalenteripäivän ajalta ja 2/3 palkkaa 120 kalenteripäivän ajalta, jos palvelussuhde on kestänyt yli 60 kalenteripäivää ennen sairausloman alkua. Alle 60 kalenteripäivää kestäneistä palvelussuhteista maksetaan täysi palkka 14 kalenteripäivän ajalta. (KVTES luku V 2. §) 

Sairauspoissaolo esimiehen luvalla  
(Kaupunginhallitus § 213 Sairauspoissaolot 30.5.2016) 
Lyhyissä, enintään 5 kalenteripäivää kestävissä sairauspoissaoloissa esimies myöntää työntekijälle luvan olla poissa töistä, jolloin lääkärintodistusta ei tarvita. (Sairaus, joka estää työnteon on hyväksyttävä syy, sairauden laatu rajataan kuitenkin tässä vaiheessa infektiotauteihin (kuumeinen flunssa, influenssa tai äkillinen vatsatauti) ja diagnosoituun migreeniin, astmaan ja epilepsiaan.) 
Esimiehellä ei ole kuitenkaan oikeutta myöntää suoraan yhdellä kertaa viittä päivää sairauslomaa, vaan sairausloma myönnetään korkeintaan 1-2 päivän jaksoissa. Sairauden jatkuessa tilanne arvioidaan uudelleen ja esimies tekee ratkaisun jatkosta. Lähtökohtaisesti työntekijä tekee ilmoituksen sairausloman tarpeesta joka päivä erikseen. Epäselvyyksien välttämiseksi esimiehen tulee aina ilmoittaa selkeästi työntekijälle, kuinka moneksi peräkkäiseksi päiväksi esimies on myöntänyt poissaololuvan. Yhtäjaksoiseen sairauspoissaoloon lasketaan mukaan myös vapaapäivät ja viikonloput. 

Tilapäinen hoitovapaa 
Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada palkallista työlomaa (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsensa hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 10. §:ssä mainitaan. 

Sijaiset ja kurssimuutokset 
Sijaisen tarpeesta ja kurssimuutoksista tulee ilmoittaa opiston toimistoon sekä oman vastuualueen opettajalle. 

© Mikkelin kansalaisopisto 2022

X