Työterveys ja -turvallisuus

Sairastumiset ja tapaturmat

Työterveyshuolto, työsuojelu ja työturvallisuus 
Mikkelin kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa Etelä-Savon Työterveys. Yhteystiedot löytyvät nettisivuilta http://www.estt.fi/. Kansalaisopistoon työsuhteessa olevat tuntiopettajat kuuluvat työterveyden piiriin, jos opiston opetus katsotaan päätoimeksi ja työterveyshuoltoa ei ole muuta kautta järjestetty. Työterveyspalvelut ovat käytettävissä työsuhteen aikana. 

Opettajan tulee oppitunneillaan edellyttää, että myös opiskelijat noudattavat työturvallisuusmääräyksiä. Oppitunneilla sattuneista tapaturmista ja vahingoista sekä myös läheltä piti -tilanteista tulee ilmoittaa opiston toimistoon. 

Tuntiopettajat kuuluvat kansalaisopiston työtehtäviä hoitaessaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Sen sijaan opiskelijoita ei ole opiston toimesta vakuutettu. 

Tapaturman sattuessa 

  • Tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, jotta saa vakuutustodistuksen 
  • Kun vakuutustodistuksen toimittaa hoitolaitokseen, sairaanhoidon saa maksutta 
  • Hoitolaitos lähettää korvauskäsittelyssä välttämättömän lääkärinlausunnon vakuutusyhtiöön 
  • Lääkärin tulee merkitä mahdolliseen lääkemääräykseen työnantajan ja vakuutusyhtiön nimi, jotta saat lääkkeet maksutta 
  • Kun työnantaja tai vahingoittunut on maksanut sairaanhoito- tai matkakuluja, maksetuista kuluista on lähetettävä kuitti tai muu vastaava selvitys vakuutusyhtiölle. 

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X