Opiskelu osana lukio- tai ammatillisia opintoja

Opiskelu osana lukio-
tai ammatillisia opintoja 

Kansalaisopistokursseja voi liittää osaksi lukio-opintoja  
Mikkelin kansalaisopiston kursseja voi hyödyntää myös osana lukio-opintoja. Kansalaisopisto on sopinut Mikkelin lukion sekä Mikkelin etä- ja aikuislukion ja Otavan opiston aikuislukion kanssa, että opiston kurssit sopivat lukion soveltaviksi kursseiksi, kunhan kurssitunteja kertyy riittävästi. Yhden soveltavan kurssin tuntimäärä on noin 35 ja kahden soveltavan kurssin korvaamiseen tarvittavan kurssin tuntimäärä noin 70.  

Kansalaisopiston tarjonnassa on lukuvuoden mittaan useita satoja erilaisia kursseja ja monet niistä ovat sellaisia, joita lukioiden omassa kurssitarjonnassa ei ole lainkaan. Opiston ja lukioiden yhteisen näkemyksen mukaan periaatteessa mikä tahansa riittävän laaja kurssi voidaan hyväksyä lukion soveltavaksi kurssiksi, mutta kurssien korvaavuudesta ja tuntimäärien riittävyydestä tulee sopia oman opinto-ohjaajan kanssa. 

Kansalaisopistokursseja voi liittää myös osaksi
ammatillisia perustutkinto-opintoja 
Mikkelin kansalaisopiston kursseja voi hyödyntää myös osana ammatillista koulutusta. Kansalaisopistoissa hankittua osaamista voidaan tunnistaa ammatillisissa tutkinnoissa tutkinnon perusteiden mukaisesti. 

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X