Opetusvälineet ja oppimateriaali

Opetusvälineet ja oppimateriaali

Opettajan tarvitsemista opetusväline- ja oppimateriaali tulee sopia etukäteen ainealueen päätoimisen opettajan kanssa. Opiskelijat hankkivat itse tarvitsemansa oppimateriaalin. Teatteri- ja muiden taideaineiden tarvitsemista materiaalihankinnoista ja tekijänoikeusmaksuista tulee neuvotella vastuualueen päätoimisen opettajan kanssa. 

Monisteet 
Opistossa noudatetaan KOPIOSTO:n ja TEOSTO:n antamia ohjeita. Opettajat voivat kopioida kohtuullisen määrän opetuksessaan tarvitsemaansa oppimateriaalia. Sellaisiin esiintymistilaisuuksiin, jotka eivät kuulu opetustoimintaan eivätkä liity opiston toimintaan, ei saa ottaa maksutta kopiota. Lönnrotinkadun ja Puistokadun toimipisteillä on tuntiopettajien työasemia ja tulostusmahdollisuus. 

Opiskelijoiden kurssitodistus 
Opiskelijoiden pyytämät osallistumistodistukset kirjoitetaan opettajan päiväkirjan tietojen perusteella toimistossa. Todistus maksaa 6 euroa. 

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X