Stipendien hakeminen

Opistolta voi hakea stipendejä

Mikkelin kansalaisopiston stipendirahastoista voi hakea stipendejä. Kansalaisopistolla on kolme stipendirahastoa ja lisäksi on haettavana kansalaisopiston ja Rantakylä Big Bandin yhteinen musiikinopettaja Krystian Tesarczykin muistostipendi. Stipendit on tarkoitettu kansalaisopiston opiskelijoille. Stipendeillä ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakemuksen voi jättää milloin tahansa. 

Myönnettävien stipendien suuruutta tai määrää ei määritellä etukäteen, koska asia riippuu hakemusten määrästä ja luonteesta. Lisäksi stipendeillä voidaan rahoittaa osa hakemuksessa ilmaistusta tarpeesta. Siksi hakemukseen kannattaa kirjata haettava rahamäärä oman tarpeen tai toiveen mukaisena. Stipendi voi olla esimerkiksi tunnustus opiskelusta tai se voi olla avustus instrumentin tai oppimateriaalin hankkimiseen. Jos stipendin hakeminen herättää kiinnostusta, sitä kannattaa mieluummin hakea kuin jättää hakematta. 

  • Johtaja Joos. Sajaniemen rahastosta 

voidaan avustaa kansalaisopiston opiskelijoiden retkeilyä ja opintomatkoja tai opintojen edistämistä. 

  • Helvi Sajaniemi-Gustafssonin rahastosta 

voidaan jakaa stipendejä vähävaraisille ja opinnoissaan hyvin edistyneille kieliä, musiikkia ja muita taiteellisia aineita opiskeleville oppilaille. 

  • Aija Talvi-Oksasen ja Leo Oksasen stipendirahaston 

apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti esitystaidollisten aineiden (lausunta, näytelmä, puhetekniikka ja suullinen esitystaito) noin 16-40 –vuotiaille Mikkelin kansalaisopiston opiskelijoille. Stipendit myönnetään jatko- ja täydennyskoulutukseen. 

Vapaamuotoinen stipendihakemus tulee lähettää osoitteella: 

Mikkelin kansalaisopisto 
Lönnrotinkatu 7 
50100 Mikkeli 

Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä ”Stipendihakemus”

Jos stipendin myöntämisen ehtona on esimerkiksi vähävaraisuus tai opinnoissa edistyminen, tulee näiden ehtojen täyttyminen kuvata hakemuksessa tavalla tai toisella. Hakemus kannattaa muutenkin perustella mahdollisimman hyvin. Hakemuksessa tulee lisäksi kertoa, mistä rahastosta tai mitä stipendiä hakee. 

Lisätietoja antaa kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, puh. 044 794 2930, sähköposti matti.laitsaari@sivistys.mikkeli.fi. 

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X