Opintoryhmien toiminta

Kurssitoiminnan käytäntöjä

Opetuksen vastuualueet 
Opetus ja siihen liittyvä toiminta on jaettu eri oppiaineittain päätoimisen opetushenkilöstön kesken vastuualueisiin. Vastuualueen opettajan tehtävänä on kurssisuunnittelu, yhteydenpito tuntiopettajiin, ainekohtaisten yhteispalaverien järjestäminen sekä vuosittain kehityskeskustelujen käyminen vähintään 10 viikkotuntia opettavien opettajien kanssa. 

Vastuualueet ovat seuraavat: 

  • Rehtori Matti Laitsaari: tietotekniikka, Hirvensalmi, kotitalous ja kaikki sellaiset alueet, jotka eivät kuulu muiden opettajien vastuulle 
  • Tekstiilityön opettaja Margit Alatupa: Ristiina ja Suomenniemi, kädentaidot 
  • Esitystaidollisten aineitten opettaja Raisa Ekoluoma: puhe- ja näyttämöilmaisu 
  • Kuvataideopettaja Eini Syväniemi: kuvataide, keramiikka, posliininmaalaus 
  • Musiikinopettaja Reetta Rautiainen: musiikki 
  • Tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja: kädentaidot 
  • Kieltenopettaja Renny Virta: kielet 
  • Liikunnan ja tanssin koordinaattori Anni Kirvesniemi-Bosco: liikunta, tanssi 

Vähimmäisopiskelijamäärä ja poissaolot 
Kansalaisopistossa järjestettävä opetus on ryhmäopetusta.  Vähimmäisopiskelijamäärä on kurssikohtainen. Ota aina yhteyttä ainealueesi vastuuopettajaan, jos olet epävarma opintoryhmäsi opiskelijaminimistä ja opiskelijoiden poissaolojen vaikutuksista opintoryhmän toimintaan. Kurssin alkaessa opettajan on syytä tähdentää säännöllisen osallistumisen merkitystä ja poissaolojen vaikutusta ryhmän toiminnan jatkumiseen. Kurssi ei ala, mikäli sinne ei ole ilmoittautunut minimimäärä opiskelijoita vähintään viisi arkipäivää ennen kurssin alkua. Opettajalle ei makseta palkkaa sellaisista tunneista, joita ei ole sovittu pidettäväksi, tai jotka on pidetty liian pienille ryhmille. 

Muutokset opintoryhmien kokoontumisiin 
Oppituntien muutoksia, siirtoja ja peruutuksia tulee välttää. Niitä voidaan kuitenkin tarvittaessa tehdä työsopimukseen liittyvissä rajoissa. Kaikista muutoksista tulee sopia mahdollisuuksien mukaan opiskelijoitten kanssa etukäteen. On syytä myös ottaa huomioon mahdolliset ongelmat luokkatilojen suhteen. Kaikissa tapauksissa niistä on ehdottomasti ilmoitettava opiston toimistoon soittamalla tai sähköpostitse (huom. ei tekstiviestillä). 

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X