Opintoseteliavustus

Opintoseteliavustusta
joillekin kohderyhmille

Mikkelin kansalaisopisto on myös tänä vuonna saanut ns. opintosetelityyppistä valtionavustusta. Avustuksen turvin voidaan tarjota pientä alennusta avustuksen kohderyhmään kuuluville. Avustuksella tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät, senioriväestö (63 vuotta täyttäneet) ja eläkkeellä olevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat.

Kohderyhmään kuuluva henkilö saa yhden 20 euron alennuksen vähintään 60 euron suuruisesta kurssimaksusta. Alennuksia myönnetään kohderyhmittäin siinä järjestyksessä kuin niitä haetaan ja niin kauan kuin avustusmäärärahaa riittää. Alennusta ei näin ollen voi saada enää siinä vaiheessa, kun valtionavustusmääräraha on käytetty loppuun. Kohderyhmiin kuuluvilla on oikeus vain yhteen alennukseen lukuvuoden aikana. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä, jos kuulut opintoseteliavustuksen kohderyhmään. Jos ilmoittaudut netin kautta, lähetä asiasta sähköpostia osoitteeseen kansalaisopisto@mikkeli.fi tai ota yhteyttä puhelimitse (015) 194 2929. Maksa kurssimaksu vasta sen jälkeen, kun olet saanut opistolta alennukseen/opintoseteliin liittyvän vastauksen.

© Mikkelin kansalaisopisto 2024

X