Kansalaisopiston arvot

Arvojen tulee näkyä arjessa

Mikkelin kansalaisopiston arvot on haluttu tehdä mahdollisimman konkreettisiksi niin, että sekä työntekijöiden että opiskelijoiden on helppo mieltää, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Arvojen tulee näkyä arjessa. Kansalaisopisto haluaa omilla arvoillaan taata kaikille turvallisen ja arvojen mukaisen toiminnan ja ympäristön. On hyvä, että jokainen tietää jo kursseillemme tullessaan, millaisia arvoja me kunnioitamme. Samalla arvot haastavat jokaista toimimaan niiden mukaan.

Kansalaisopiston arvot nojaavat luonnollisesti Mikkelin kaupungin arvoihin, joita ovat luottamus, kestävä kehitys, yhdenvertaisuus, vaikuttavuus ja avoimuus. Kaupungin arvokirjassa arvoille annetaan seuraava sisäsltö:

Luottamus = Syntyy vuorovaikutuksessa ja on yhteisesti sovittujen asioiden ja pelisääntöjen noudattamista sekä arvostavaa kuuntelemista, yhteisen näkemyksen hakemista, eriävien näkökulmien ymmärtämistä, positiivista ja luotettavaa tapaa lähestyä erilaisia asioita.

Kestävä kehitys = Vastuuta ihmisistä, taloudesta, luonnosta, ympäristöstä sekä tulevaisuudesta.
Yhdenvertaisuus = Toimintatapojen yhdenmukaisuus samankaltaisissa tilanteissa.
Vaikuttavuus = Toiminnan tuloksellisuutta, resurssien viisasta käyttöä ja kohdentamista.
Avoimuus = Kaiken toiminnan läpinäkyvyys.


Mikkelin kansalaisopiston arvot

Luottamus

 • Arvostan omaa ja toisten työtä.
 • Pyydän ja annan tarvittaessa apua.
 • Olen armollinen itselleni ja muille.
 • Luotan itseeni, toisiin ja yhteisööni ja hyväksyn sen, että elämä ei ole täydellistä.
 • Minä kokeilen rohkeasti, en pelkää epäonnistumista.
 • Minä luotan itseeni, ja toisiin!

Kestävä kehitys

 • Pysyn ajan tasalla omassa työssäni, opetuksessani ja ainealueen suunnittelussa.
 • Panostan työhöni, mutta huolehdin siitä, että työ sisältää myös palautumisen mahdollisuuksia.
 • Tuen ja kunnioitan ihmisarvoa ja ihmisten tasa-arvoa. Se tarkoittaa samalla jokaisen luovuuden arvostamista ja jokaisen ”itsen” näköistä toimintaa, joka tuo sisältöä ja merkityksellisyyttä elämään. Jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Yhdenvertaisuus

 • Kunnioitan erilaisuutta. Olen empaattinen, kun kohtaan ihmisen. Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti.
 • Minä kuuntelen ”rauhassa” toisia ja itseäni.
 • Olen osa joukkuetta, jolla on yhteinen identiteetti, mutta joka tukeutuu myös yksilöiden ominaisuuksiin ja erilaisuuteen.

Vaikuttavuus

 • Katson asioita positiivisten lasien läpi.
 • Toimin parhaani mukaan yhteisön hyväksi.
 • Pohdin ratkaisuja muistaen, että asiakkaan/asiakkaiden tarpeet ovat aina etusijalla.
 • Arvostan suoritusvapaata, kaikille avointa ja kiireetöntä toimintaa.

Avoimuus

 • Voin puhua asioista avoimesti.
 • Olen avoin toisten ajatuksille ja tunteille ja luotan avoimeen vuorovaikutukseen.
 • Olen rehellinen itselleni.
 • Olen rehellinen toisille.
 • Minä saan olla oma itseni (”mitään ei tarvitse” = ”asioilla on taipumus hoitua”).

© Mikkelin kansalaisopisto 2022

X