Kouluttautumisen tukeminen

Opisto tukee kouluttautumista

Opisto tukee tuntiopettajien osaamisen kehittämistä järjestämällä tietyn opetusalueen yhteisiä koulutustilaisuuksia ja myöntämällä koulutusmäärärahoistaan avustuksia opettajan oman alueen kurssille osallistumista varten. Rehtori päättää avustuksista. Tuntiopettajan on syytä keskustella mahdollisesta koulutukseen osallistumisesta myös ainealueensa päätoimisen opettajan kanssa. 

© Mikkelin kansalaisopisto 2022

X